Jätkusuutlik paarisuhe kriisidest hoolimata

Kuigi iga pere on omanäoline ja areneb omal viisil, on võimalik välja tuua ka kõigile peredele ühiseid arengumustreid. Perekonna arengu teooria vaatleb perekonna kasvamist ajas läbi etappide, igas etapis on suhted perekonnas teatud moel erinevad teistest perioodidest. Uude etappi jõuab perekond enamasti seoses pere koosseisu muutusega või rollide muutusega peres. Sageli on paarisuhte jaoks kõige keerulisem just üleminek ühest perekonna arenguetapist järgmisesse. Sellistel üleminekuaegadel tekkivaid suhtekriise võib pidada ootuspärasteks. Kriis on olukord, kus vana moodi enam ei saa ja uut moodi veel ei oska. Seega on kriis vajadus muutuseks. Perekonna arenguetappide mõistmine aitab üleminekuid teadlikut planeerida ning perekonna arengust tulenevaid paarisuhte kriise ennetada või leevendada. 

Noore iseseisvumine
Noore inimese iseseisvumise tase mõjutab suuresti nii tulevase partneri valikut kui tulevast paarisuhet. Kuna sel perioodil on sedavõrd oluline mõju tulevase perekonna arengule, võib seda julgelt nimetada perekonna eeletapiks. Edukas iseseisvumine tähendab päritoluperekonnast füüsilist, emotsionaalset ja finantsilist eraldumist,  säilitades head suhted perekonnaga. See on aeg iseenda mina väljakujunemiseks, tulevikuplaanide tegemiseks, karjääri alustamiseks, omaealistega lähemaks saamiseks ning vanematega uut laadi täiskasvanu-täiskasvanu suhete loomiseks.

Paarisuhte loomine
Värske paar hakkab looma suhet, mis vastaks mõlema ootustele. Selleks peavad partnerid teineteisega kohanema väga paljudes pisiasjades – mida süüa, millal magama minna ja ärgata, kuidas kodutöid jagada, kuidas vaba aega veeta, kuidas kummagi partneri päritoluperedega suhelda jne. Nii kujunevad paarisuhtes välja rollid ja reeglid. Suhte edu sõltub suuresti sellest, kui hästi teineteise ootused kokku sobivad ning kui palju teineteise vajaduste ja soovidega kohanemisprotsessis arvestama õpitakse. Samavõrd oluline on ka see, et paaril kujuneksid välja rahuldavad viisid erimeelsuste lahendamiseks.
Raskusi võivad siin etapis põhjustada ebapiisav iseseisvumine ja lahendamata probleemid päritoluperekonnaga või eelneva suhtega. Nii võivad suhet hakata rikkuma põhjendamatud hirmud (näiteks: mehi ei saa usaldada) või ebareaalsed ootused partnerile (näiteks: partneri ülesanne on mind õnnelikuks teha) 

Vanemateks saamine
Enamuste perede jaoks on vanemaks saamine väga oodatud ja oluline sündmus, kuid suur muutus võib kaasa tuua ka stressi ja pingeid. Lisaks imiku sündimisele, sünnivad perre ka uued rollid, ema ja isa, mis peavad ära mahtuma mehe ja naise rollide kõrvale.
Paarinõustamisele tulnud imikute vanemad tunnistavad sageli, et paarisuhte jaoks ei jäägi enam aega, rääkimata isiklikust vabast ajast, toimitakse koos vaid vanematena. Oma jälje jätavad väsimus ja kiirelt kasvanud uute kohustuste hulk. Ka lähedus jagatakse perekonnas ümber, suure osa lähedusest, mille naine oli varem pakkunud mehele, küsib nüüd laps endale. Mees võib tunda ennast kõrvalejäetuna, naine olla kurnatud ja pettunud, sest ei suuda olla üheaegselt hea ema ja hea naine. 
Teise lapse sünd vähendab aega paarisuhte jaoks veelgi. Mõned paarid ütlevad, et just peale teise lapse sündi hakkasid nad teineteise juures enam negatiivseid omadusi märkama, nende vestlused keskendusid enam sellele, mis vajab tegemist ja vähem partneritele endile, rohkem soojust näidati välja laste suhtes ja vähem partneri suhtes, vähenes seksuaalne lähedus.
Mida tugevam paarisuhe on jõudnud välja kujuneda paarisuhte loomise etapis, seda kergem on vanemateks saades head paarisuhet jätkata. Paarisuhte hoidmine ema ja isa rollide kõrval on jätkuva tähtsusega kogu laste kasvamise ajal. Partnerite vaheline suhe on pidevas muutuses sõltuvalt laste vanusest. Peale väikelaste perioodi muutub partnerite suhe oluliselt ajal, kui lapsed jõuavad teismeikka. Fookusesse tõuseb teismelisele eakohase vabaduse võimaldamine. See omakorda paneb uude valgusesse ka paarisuhte. Nüüd on selle jaoks jälle rohkem aega ja võimalusi. Vahel on aga partneid nii kinni jäänud oma vanemlikesse rollidesse, et ei oskagi enam mehe ja naisena koos olla, muutes ka teismelise iseseisvumise seeläbi keerulisemaks.

Laste kodunt lahkumine
Laste kodunt lahkumisega peavad vanemad tõstma kõrvale umbes 20-aastat praktiseeritud vanemlikud rollid ja kohanema kahekesi koos elavate partnerite rollidega, nagu see oli päris suhte alguses. Laste kodunt lahkumine on teatud mõttes nagu paarisuhte tõehetk – kas partneritel on põjust koos olla ka ilma lasteta? 
Kui suhte loomise etapis oli partneritel aega olla kahekesi ja luua paarisuhtele hea alus, ning kui laste kasvatamise ajal suudeti lisaks vanemate rollidele ka mehe-naise rolle hoida, võib sellest kujuneda üks paarisuhte ilusamaid perioode. 
Selleks ajaks on enamasti kasvanud finantsiline kindlustunne, on rohkem aega tegeleda oma isiklike hobide ja enesearenguga ning teha partneriga koos asju, milleks laste kõrvalt aega ei jätkunud.

Pensioniiga
Pensionile jäämine toob taas kaasa muutused paarisuhtes. Kaovad töörollid ja koos ollakse palju rohkem kui varem on harjutud. Üldiselt kohanevad need paarid selle üleminekuga palju paremini, kes on pensioniiga koos kavandanud – kus tahame pesnionipõlves elada, mida vajame, et rahaliselt toime tulla, milliste hobidega soovime koos ja millistega eraldi tegeleda, kuidas osaleda lastelaste kasvatamises jne. 

Suhtenõustaja soovitab
Suhe vajab pidevat hoidmist, täpselt nagu taim vajab kastmist. Mehe ja naise rollidele lisanduvad perekonna arengus teised rollid, perekonna koosseis aja jooksul muutub, ka paljud välised tegurid perekonna ümber muutuvad. Oluline on igas perekonna arengu etapis leida aega ka paarisuhte jaoks, seda vastavalt olukorrale ümber kujundades.

 • Kui perre sünnib laps/lapsed, siis loo tugivõrgustik vanavanematest, sugulastest ja sõpradest, keda saab laste hoidmiseks ja kodutöödeks appi paluda.

 • Plaani teadlikud tegevused, mis aitavad paarisuhet hoida. Näiteks käi partneriga kohtamas. Leppige kokku, et ühel nädalal korraldab romantilise kohtumise üks, järgmisel nädalal teine. 

 • Rääkige partneriga oma suhtest. Anna partnerile teada, mis Sulle viimasel ajal on suhtes meeldinud ja mida lähitulevikus ootad, et suhtest veel rohkem rõõmu tunda. Küsi sama ka partneri käest. Kui sellised vestlused toimuvad regulaarselt ja teineteist kuulatakse, on võimalik perekonnas toimuvate muutustega kergemini kohaneda ja mõlema partneri vajadused katta.

 • Võimaldage partneriga teineteisele ka privaatset vaba aega, kui üks hoiab lapsi, saab teine minna sõbraga/sõbrannaga kohvi jooma, trenni või lihtsalt üksi jalutama ja omi mõtteid mõtlema.

Artikkel ilmus ajakirjas Psühholoogia Sinule novembris 2016

Hakka armastust harjutama

Miks armastust vaja on?
Keegi ei kahtle selles, et lapsel on vaja palju armastust, võtame lapsi sülle ja hellitame neid, pakkudes neile niimoodi turvatunnet ja julgust iseseisvumiseks. Kui palju aga vajab armastust täiskasvanu? 
Dr. Sue Johnson kirjeldab oma raamatus “Armastuse tähendus” teadlaste poolt läbi viidud uuringuid kiindumuse ja läheduse kohta. Need uuringud kinnitavad, et ka täiskasvanu põhivajadus on kiindumus. Igasuguse lähisuhte kõige olulisemaks faktoriks on positiivne toetus – teadmine, et oled väärtustatud ja armastatud. Probleemid algavad siis, kui see teadmine lööb kõikuma. Süüdistused ja etteheited lähisuhetes on vaid katse lähedust tagasi saada. Kahjuks küll ebaproduktiivne katse. Kriitika toidab partneri hirmu olla vähe väärtuslik ja tõrjutud ning süvendab kaitsereaktsioone või hoopis eemaldumist.
Nii saab alguse nõiaring, kus üks süüdistab, sest ei tunne ennast armastatu ja hoituna ja teine eemaldub, sest süüdistused panevad teda tundma sedasama. Tegelikult vajavad mõlemad ühte – teadmist, et olen sinu jaoks kõige olulisem ning mul ei ole mingit ohtu sellest lähedusest ilma jääda. 
California Ülikooli teadlased Lauri Pasch ja Thomas Bradbury järeldavad oma uuringute põhjal, et suhte kulumine algab just emotsionaalse toetuse puudumisest. Nad avastasid, et partnerite lahkumineku peamiseks ennustajaks ei ole sugugi tülide sagedus, vaid see mil määral väljendatakse vastastikku kiindumust. Paarid, kes näitavad rohkem välja oma tundeid, taluvad ka tülisid paremini. 
Armastava paarisuhte kasud ulatuvad suhtest palju kaugemale. Näiteks viisid Virginia Ülikooli teadlased läbi katse, kus katsealusteks olid õnnelikus abielus olevad naised ja probleemses abielus olevad naised. Õnnelikus suhtes olevate naiste aju reageeris ohule ja valule hoopis leebemalt kui abikaasa oli kõrval ja hoidis käes kinni. Probleemses suhtes olevate katsealuste puhul hirmureakstioonid abikaasa juuresolekust ei vähenenud. Seega pakub õnnelik suhe turvatunnet ja seda ka kõigis teistes eluvaldkondades. Nii, et armastust on meil vaja tunda ja välja näidata.

Kuidas armastust mõõta?
Mille järgi saab aru, kas partner sind armastab? Armastust kui tunnet oleks raske mõõta, seepärast vaatame pigem armastust kui tegevust.
Kui paarinõustamisele tulnud partnerite käest küsin, kuidas nad kaaslasele oma armastust näitavad, kogen kui palju erinevaid tegevusi võib armastuse tähendust kanda.
Mõne jaoks tähendab armastus koos ajaveetmist, teise jaoks komplimentide tegemist ja lillede toomist, kolmandale hoopis söögi valmistamist ja kodu korras hoidmist. Vahel tuleb välja, et mees pingutab kõvasti tööd teha, et pakkuda perele mõnusat kodu ja kõike vajalikku, kuid naine tunneb, et mees ei armasta teda piisavalt, sest ei leia aega temaga koos puhkama sõita. Või näeb naine palju vaeva, et mehe särgid oleksid triigitud ja õhtusöök õigeks ajaks valmis, kuid mees kurdab, et naine vist ei hooli temast, sest ei jookse enam ukse peale vastu kallistama, kui mees koju jõuab. Tegelikult mõõdavad need partnered armastust lihtsalt läbi erinevate tegevuste.

Ameerika abielunõustaja Gary Chapman on kirjutanud sel teemal raamatu “Armastuse viis keelt”, mis ka eestis on populaarseks saanud ja palju kajastust leidnud. Chapman leiab, et peamisi armastuse keeli on viis ja et hea suhte saladus peitub selles, et õpid selgeks oma partneri armastuse keele ja näitad talle oma armastust keeles, mida tema hästi mõistab.
Kindlasti on kõik alltoodud tegevused heas paarisuhtes olulised, kuid Cahapman kinnitab, et igaühel meist on üks-kaks armastuskeelt, mis teistest tegevustest enam tekitavad  tunde, et oled eriline ja armastatud : 

1)    tunnustussõnad – partneri tunnustus, komplimendid, toetus ning sõnaliselt väljendatud heasoovlikkus
2)    kvaliteetaeg – koos veedetud kvaliteetaeg ja kvaliteetvestlused
3)    kingituste saamine – kingitused, üllatused, üllatusena korraldatud kohtamised
4)    teenimiskunst – abi ja toetus kodutöödes ja muudes praktilistes tegevustes
5)    füüsilise puudutuse keel – füüsiline lähedus ja puudutused, seks.

Seksi puhul soovitab Chapman omavahel mitte segi ajada vajadust ja armastuse keelt. Füüsilise puudutuse keel tähendab seda, et igasugune füüsiline lähedus, ka puudutused, möödaminnes antud suudlus või käsikäes jalutamine näitavad sulle partneri armastust.

Hakka armastust harjutama
Kui nimetame armastuse tegevuseks, siis saab armastust, nagu iga teist tegevust, harjutada.  Filmides ja raamatutes võib armastus kesta iseenesest, päris elus eeldab see aga pühenunud tegutsemist. Kõige olulisemaks oskuseks suhtes on oskus võtta suhte eest vastutust. See tähendab iseenda vajaduste ja soovide head tundmist ja nende julget väljendamist partnerile. Et hoida suhet pidevas arengus ja kasvatada lähedust, on soovitav partneriga regularselt arutleda selle üle, mis paneb sind tundma, et oled armastatud ja hoitud ning mida veel sooviksid kogeda, et suhtest veelgi enam rõõmu tunda.

Armastuse harjutus
1.    Mõtle järele, milline on sinu esimene armastuskeel. Chapman soovitab abiks võtta järgmised küsimused:
•    Milline partneri tegevus Sind kõige enam haavab? Selle tegevuse vastand on ilmselt sinu armastuse keel.
•    Mida oled oma partnerilt kõige sagedamini palunud? See, mida palud, on ilmselt sinu enda armastuskeele tähtis komponent.
•    Kuidas sina enamasti oma abikaasale armastust avaldad? Ka see võib olla indikaator, mis viitab armastuskeelele, mida hästi mõistad. 
2.    Küsi oma partneri käest, milline on tema armastuskeel. Kuigi see võib tunduda ahvatlev, ära proovi ise oma partneri vajadusi defineerida.
3.    Leppige kokku, kuidas saate järgmise nädala jooksul iga päev teineteisele armastust näidata, kasutades selleks sobivat keelt. Pange tähele, kuidas see nädal teie suhtele mõjub.

Filmiteraapia

Ajakirjas "The Journal of Consulting and Clinical Psychology" ilmunud uuringu kohaselt on paaridel, kes vaatavad koos suhteteemalisi filme ja nende üle koos arutlevad, suurem tõenäosus kokku jääda.
Uuringust võib lugeda, et n.ö. filmiteraapia võib olla sama tõhus kui suhteteemalised seminarid. Oluline on partnerite vaheline arutelu, mis filmile järgneb, ning oma suhte jaoks oluliste järelduste tegemine.
Uuringu üks läbiviijaid, Rochesteri Ülikooli professor Ron Rogge soovitab paaridel peale filmi vaatamist arutleda järgmistel teemadel:

-    Millised olid filmis paari peamised probleemid? Milliseid sarnaseid probleeme olete teie kogenud?
-    Kuidas filmis paar lahendas tülisid ja eriarvamusi? Kas nad püüdsid teineteist mõista ja aktsepteerida ka siis, kui neil olid erinevad seisukohad või nad halvustasid üksteise erinevusi?
-    Kuidas sai filmis paar üle negatiivsetest emotsioonidest ja valust?
-    Mille poolest oli paar filmis teist erinev või teiega sarnane?

Siin mõned näited filmidest, mida uuringus paaridele vaatamiseks soovitati:
„Hope Springs“ („Lootus tärkab“) 
„Couples Retreat“ („Probleemid paradiisis“)
„Mr. And Mrs. Smith“ („Härra ja proua Smith“)
„It’s complicated“ („See on keeruline“)
„As Good As It gets“ („Enam paremaks minna ei saa“)

(Pikemalt suhte hoidmise teemal ajakirja Psühholoogia Sinule juuli 2016 numbris)

Aastavahetuse mõtisklus

Üks mõnus mõtisklus vana-aastaõhtul või uue aasta esimesel hommikul toob hinge rahu ja soovidesse selguse. Mõtiskleda võib nii üksi kui koos pere või sõpradega, tehes sellest iga-aastase mõnusa traditsiooni. Eriti tore on, kui leiad mahti oma mõtted kirja panna. Uuringud näitavad, et alla 6-kuuliste plaanide osas kipuvad inimesed end ülehindama, pikemate plaanide puhul aga tugevasti alahindama. Seega tegid sa aasta jooksul ilmselt palju rohkem kui sa arvata oskad. Pane oma kordaminekud kirja ja veendud ka ise, et sul on igati põhjust iseendaga rahul olla. Siit leiad mõned küsimused, mis aitavad seljataha jäänud aastast rahulolu tunda ja uue aasta õnnestumisteks häälestuda. Küsi neid iseendalt ja oma lähedastelt. Mõnusat mõtisklemist ja imelist aastavahetust!

2015

 1. Mis rõõmustas sind sel aastal kõige rohkem?
 2. Mis oli parim otsus, mille sa langetasid?
 3. Mis oli sinu suurim avastus?
 4. Mis oli kõige armastavam tegu, mis sa tegid?
 5. Mis on olulisim asi, mis jäi sel aastal lõpetamata?
 6. Mis on olulisim asi, mille viisid lõpule?
 7. Milised 3 inimest mõjutasid sinu elu sel aastal kõige rohkem?
 8. Milline oli suurim risk, mida sa sel aastal võtsid?
 9. Mis oli suurim üllatus sel aastal?
 10. Milline suhe muutus sel aastal paremaks?
 11. Millist komplimenti oleksid soovinud sel aastal kuulda?
 12. Millist komplimenti oleksid soovinud teha?
 13. Milline sõna kirjeldab sinu aastat kõige paremini ?
 14. Mida veel tahaksid teha, et saaksid rõõmuga uude aastasse minna?

2016

 1. Mis võiks olla sinu suurim õnnestumine 2016 aastal?
 2. Mis nõu soovid iseendale uueks aastaks anda?
 3. Kui su sissetulek järgmisel aastal suureneb, siis mida sa selle rahaga teed?
 4. Mida tahaksid järgmisel aastal lõpule viia?
 5. Millist rõõmu oled valmis endale järgmisel aastal rohkem lubama?
 6. Mida soovid järgmisel aastal iseenda juures arendada?
 7. Millist oma annet soovid järgmisel aastal rohkem kasutada?
 8. Mis toob sulle elus enim rõõmu? Kuidas saad seda rõõmu veelgi rohkem kogeda?
 9. Millisele suhtele panustad järgmisel aastal kõige enam?
 10. Mis on sinu järgmise aasta pealkiri?

Kas ma pean olema täiuslik?

Miks võime vahel tunda, et PEAME tegema kõike perfektselt?

Kui seostame oma enesehinnangu saavutustega, vajame pidevalt häid tulemusi, et ennast väärtuslikuna tunda. Sel juhul võib ebaõnnestumine mingis ülesandes või tegevuses tekitada tunde, et olen ebaõnnestunud inimesena. Tegelikkuses on inimese identiteet ja tegu kaks erinevat asja ning ebaõnnestuda saab vaid tegu, mitte inimene. Inimene on alati väärtuslik.

Mis võib olla sellise surve tekkepõhjuseks? Kas selline mõtlemisviis võib kaasas käia ka kogu elu?

Näiteks kui laps tunneb, et ei suuda vastata oma vanemate ootustele, ei ole sama tubli ja edukas kui õde või vend, saab kiita vaid selle eest, mis ta teeb, aga mitte selle eest, kes ta on, õpib ta armastust ja tunnustust „välja teenima“ oma saavutustega. Armastust vajame me aga kõik – väikesed ja suured, mehed ja naised. Nii võibki juhtuda, et ka täiskasvanuna inimene lihtsalt ei oska teisiti ennast väärtuslikuna ja armastatuna tunda, kui läbi suure panustamise ja heade tulemuste.

Oluline on õppida ennast väärtustama just sellisena nagu ma olen, tunda uhkust oma isikupära üle, teada oma tugevusi. Nii väheneb vajadus vastata teiste ootustele, ennast teistega võrrelda ja väljastpoolt pidevat kinnitust oma väärtusele saada.

Missugused tagajärjed võivad perfektsionismil olla?

Perfektsionism võib põhjustada iseendaga pidevat rahulolematust, rahutust, läbipõlemist, depressiooni. Vahel isegi inimene ei julge õhtul magama jääda, kartes, et midagi olulist jääb veel tegemata. Abi on siin uskumuste ja mõttemustrite muutmisest.

Miks võib olla raske leppida sellega, kui asjad ei lähe nii nagu soovitud?

See on üks kummaline paradoks. Kõike mida inimene elus soovib, tahab ta ainult ühel põhjusel, ta usub, et peale soovi täitumist tunneb ta ennast paremini.  Tegelikult töötab inimese aju teises järjekorras. Mitte edukad inimesed pole õnnelikud, vaid õnnelikud inimesed on edukad. Seega, ära oota, et täideviidud plaan või unistus teeb Sind õnnelikuks. Mõtle, mida Sa tunneksid siis, kui soov on täitunud ja õpi seda tunnet endas kohe tekitama. Selle enesetundega kaasnevad motivatsioon ja energia aitavad Su plaani täide viia palju kiiremini ja kergemini kui hirm millestki ilma jääda.

Kuidas saavutada tervislikku mõtlemist ja enda suhtes mitte liiga nõudlik olla?

Selleks tasub tähelepanu pöörata asjadelt, mis ei meeldi asjadele, mis juba on hästi. Näiteks võib proovida järgmist fookuse muutmise harjutust:

 1. Pane kirja asi, mis sinus kõige enam rahulolematust tekitab. (Ma olen liiga paks)

 2. Sõnasta, mida sa selle asemel sooviksid. (olen heas vormis ja kaalun 5 kg vähem)

 3. Pane kirja 12 asja, mis Sul juba täna olemas on, et oma soov täide viia. (Ma olen ka varem kaalust alla võtnud, ma tean, kuidas seda teha; mulle maitsevad paljud tervislikud toidud; mulle meeldib jalutada; olen ammu tahtnud zumba trenni proovida jne.)

Nii tekitad eesmärgi osas positiivse meeleseisundi ja su tegevused on juhitud rõõmust mitte rahulolematusest.

Ehk oskad anda soovitusi, mida peaks tegema, et mõelda perfektsionismi asemel rahulikumalt ja mõistlikumalt?

Kõik sõltub sellest, millise tähenduse me asjadele anname. Meie ümber on vaid neutraalsed sündmused ja faktid, inimene oma peas annab neile tähenduse.  Andes olukordadele positiivset tähendust, häälestame me oma aju õnnestumiste lainele. Seega anna ka oma eesmärgile ja tänasele olukorrale tähendus, mis Sind toetab ja inspireerib. Näiteks: mul on hea meel, et ma tean, mida ma soovin; liigun iga päevaga oma eesmärgile lähemale; mulle meeldib see, mida ma teen.

Eesmärgid ja nende nimel tegutsemine on igati head, kui see teeb rõõmu, inspireerib sind ja annab sulle energiat. Kui aga eesmärk paneb sind iseendast halvasti arvama, hinda ümber see, mis tähendust eesmärk sulle omab. Eesmärk on suund, kuhu poole oled teel, oluline on rõõmu ja rahulolu tunda juba teel olles, mitte alles sihtpunkti jõudes.

Suhtenõustaja Imbi Viirokit intervjueeris Kairit Kütt, täismahus artikkel ilmus Cosmopolitanis 07/15

Teadliku tutvumise edulood

Teadlik tutvumine on kogemustega paariterapeutide poolt välja töötatud lähenemine püsisuhte loomisele, mis on heasse paarisuhtesse aidanud ka sadakond eestlast. 
Need seitse siirast lugu kajastavad teadliku tutvumise olemust paremini kui ükski teoreetiline kirjatükk seda suudaks teha.

Mis on Sinu elus muutunud peale seda, kui hakkasid tutvumisele teadlikult lähenema? 

Kristina, 37.a.
Vastutan oma õnne eest ise. Olen jõudnud arusaamisele, et õnnelik paarisuhe ei alga sellest kuupäevast, kui kaks inimest otsustavad, et nad on suhtes. Õnnelik paarisuhe algab siis, kui mina olen otsustanud hakata sellesse panustama oma aega, tahet jne. – alustades iseendast. Näiteks praktiseerin ma teadlikult suhteoskusi sugulaste, kolleegide ja tutvusringkonnaga. Olen seeläbi õppinud paremini oma soove ja vajadusi tundma, ennast siiralt väljendama ja hinnangutest vabanema.
Mul on harjumus iseendaga teadlikult tegeleda. See on osa minu positiivsest rutiinist, et tegelen teadlikult oma mõtete, tunnete, tegude, soovide, unistustega. Tegin seda ka varem, kuid nüüd olen juurde õppinud uusi võtteid ning saanud kinnistust sellele, kuidas see minu elu mõjutab.
Märkan ja kasutan rohkem võimalusi. Hea paarisuhte loomiseks pole olemas ainult ühte meetodit. Selleks, et leida endale sobiv ja turvaline viis tutvumiseks, õppisin kõigepealt märkama kui palju selleks tegelikult erinevaid võimalusi on. Tasapisi hakkasin võimalusi kasutama ja julgus kasvas iga korraga. Täna alustan ise vestlust, kui näen huvitavat inimest. Käin palju teatris ja kontserdil ning seal loob üritus ise soodsa õhkkonna, pole vaja jututeemat „kaugelt otsida“. Olen muutunud uudishimulikumaks – isegi kui otsest vajadust pole, küsin asju, millest teine inimene meelsasti räägiks. Olen kuulnud huvitavaid lugusid väga erinevatelt inimestelt – lastest vanuriteni. Mul on tekkinud nö lapselik uudishimu, mille tulemusel olen loonud uusi toredaid tutvusi.  Olen õppinud enam tunnustama ja tänama, tunnustan mehi, kes mulle meeldivat tähelepanu pööravad.
Julgen öelda „tänan, ei“. Kuna ma olen hästi läbi mõelnud, millist paarisuhet ma soovin, siis tõsiseid ohumärke tajudes, poleks aus ei minu ega kaaslase suhtes tutvust süvendada. Olen õppinud „tänan, ei“ ütlema kaaslast väärtustaval viisil. Kuigi on ka neid olukordi olnud, kus pärast sellist otsust pole teine osapool soovinud enam üldse suhelda. Usun, et sel juhul ongi see meile mõlemale parim.
Enam ei jää ma ebaõnnestumiste pärast põdema. Varem on mul ette tulnud pikki põdemisi, kui esialgu väga atraktiivse ja sobivana tundunud meestarhvaga püsisuhet ei tekkinud. Mind haaras siis hirm, et võingi üksi jääda. Nüüd olen õppinud oma emotsionaalse ning hingelise tasakaalu kiiremini taastama ning edasi liikuma.  Kui vaja, siis kasutan julgelt nõustaja abi, et nii eraelus kui tööl ettetulevatest pettumustest kiiremini üle saada ja oma positiivne fookus taastada. 

Katrin, 48.a.
Olen muutunud palju enesekindlamaks. Mu silmad on rohkem lahti läinud, näen enda ümber palju rohkem võimalusi. Tean, mida soovin ja mul on kannatust oodata soovide täitumist. Olen üle saanud hirmust, et sobivaid partnereid ei ole. Neid ei peagi palju olema, soovin kohata ju vaid ühte.  Olen lahti saanud uskumusest, et mina pole piisavalt hea. Olen saanud nii palju positiivset tagasisidet, mis selle kummutab ja olen teinud teadliku valiku seda uskuda.

Karin, 39.a.
Peale selle, et hakkasin kodus väljas olles pea püsti käima, inimestega silmsidet otsima ning neile naeratama, vôtsin julguse kokku ja lõin omale profiili kahes tasulises tutvumisportaalis. Läks aega, enne kui julgesin kontaktivôtule vastata vôi ise esimest sammu teha, kuid ka sellest barjäärist sain üle. Nüüd käin kohtamas ja tunnen rõõmu inimeste tundmaõppimisest, mitte hirmu haigetsaamise ees. See on minu jaoks väga oluline muutus. 
Valin hoolega, kellega tutvumisportaalis üldse suhtlema hakkan. Alguses oli see keeruline, sest olen oma loomult tolerantne ja ei taha inimestesse kuidagi kriitiliselt suhtuda. Nõustamiste käigus mõtlesin läbi, millised omadused paarisuhtes on mulle vältimatult vajalikud, millised oleks tore omada ning millised on kindlasti vastuvôetamatud - ning pilt hakkas peagi selginema. 
Võtan ka inimese tundmaõppimiseks rohkem aega, ma ei oota enam silmapilkset „keemiat“. Esimesel kohtamisel võib inimese loomulikku olekut varjutada väike pinge ning mõnel inimesel polegi kerge ennast esmakohtumisel avada. Tegelikult on see päris armas, kui mees on aimatavalt pabinas, minu jaoks näitab see kui oluliseks mees kohtumist peab. Mulle on tavaliselt vaja nelja kohtumist, et saada vôimalikult hästi aru kaaslase iseloomust, suhtlemisviisidest ning empaatiavôimest. 
Näiteks olen paar korda kogenud esmakohtumisel vastupandamatut tõmmet, mis on kadunud peale paari järgmist kohtumist, kui kaaslane on avanud enda kohta uusi, minu jaoks ebameeldivaid tahke. Seepärast tean, et ka peale paari väga hästi õnnestunud kohtumist ei tasu veel lasta ootustel tekkida, nii võib lihtsalt asjatult haiget saada enne, kui olen tegelikult veendunud, et see inimene mulle üldse sobib.
Kohtamisel olen õppinud oma ootusi konkreetsemalt väljendama. Pean arvamuste siirust ning ootuste selget väljendamist ka vastaspoole osas väga oluliseks ning seega jälgin sama reeglit ka ise. Minu arvates säästab see kõigi aega ja näitab lugupidamist nii iseenda kui kaaslase suhtes.
Kui varem kippusin uue inimesega kohtudes muretsema sellepärast, kas mina kaaslasele meeldin, siis täna pööran enam tähelepanu sellele, kuidas kaaslane mulle meeldib ja kuidas mind kohtleb. See hakkab välja paistma juba sellest, kus ta kohtuda pakub - kas kohas, kuhu tal endal on lihtne minna vôi eelisab, et kohtumuspaik oleks ka mulle  sobilikus kohas.
Kui sümpaatne kaaslane teist korda kohtuda ei soovi või lihtsalt „kaob“ ära, ei hakka ma enam endast vigu otsima ja mõtlema, mida ma valesti tegin või ütlesin. See ei tähenda, et ma kunagi ei kurvastaks, seda tuleb ette ikka, kuid mõistan, et kui meie vajadused ja ootused on erinevad, siis tasub olla tänulik, et see ruttu välja tuli.
Samas julgen ma nüüd ka ise peale meeldivat kohtumist esimest sammu astuda ning näiteks sônumi teel meest tänada. Ka ei karda ma môni päev hiljem helistada ning küsida kuidas läheb. Muidugi on oluline tabada delikaatset piiri, et mitte pealetükkivaks muutuda, kuid tunnen rõõmu, et saan olla mina ise ja siiralt oma emotsioone väljendada.
Kokkuvõtteks võin öelda, et minu ellu on tulnud märkimisväärne annus selgust ja enesekindlust. Minu eesmärgiks on tunda ennast tervikliku ja täiuslikuna. Tulevane kaaslane sel juhul vaid täiustab mind, mitte ei pea minu jaoks mingit tühimikku täitma.
Kui siis ka juhtub, et suhe peaks mingil pôhjusel purunema, viib see minema ühe osa suurest tervikust, kuid mitte poolt minu isiksusest. 
Ning kui nipid selged, kuidas oma terviklikkust täiendada, siis on kõigis eluvaldkondades areng ja edasiminek juba hoopis kergemad. 

Pille 37.a.:
Neli kuud peale lahutust võtsin ette "Teadliku tutvumise" raamatu ja sõna otseses mõttes töötasin selle kuhugi ruttamata mõne kuu jooksul läbi. Kaardistasin oma põhiväärtused, unistused, tulevikuplaanid, suhte nurgakivid, tutvumisoskused jne. Tulemus oli väga positiivne ja inspireeriv - sain eneseteadlikumaks, tekkis soov ja julgus vaadata tänaval meestele silma ja naeratada, märgata võõraid inimesi enda ümber, osaleda erinevatel üritustel. Natuke keerulisem oli õppida ahvatlevatesse tuttavatesse ja ootustesse mitte klammerduma, selle teadvustamise ja oskuseni läks mul veel umbes aasta.
Olen saanud üle hirmust esimesena kontakti luua, kui mees tundub mulle huvitav, julgen nüüd öelda, et „tahaksin Sinuga tuttavaks saada“. Varem pelgasin seda väga, kuna pidasin täielikuks läbikukkumiseks olukorda, kui vestluskaaslane osutub abieluinimeseks. Nüüd olen seda kogenud ja tean, et midagi hullu sellest ei juhtu, keegi pole mind tutvumissoovi pärast hukka mõistnud. 
Hiljuti ühel üritusel kohtusin põgusalt mehega, kelle kõrval seismine tegi  ootamatult "hingele pai". Selle asemel, et ennast pikalt "magusa teadmatusega" toita, tegin mõni päev hiljem teadlikult tutvumise ettepaneku. Mees oli küll väga viisakas, kuid ütles, et ehk mõni teine kord.... Olen endaga rahul, et julgesin proovida.  

Annely, 50.a.
Kuna olin nõustamise käigus hästi läbimõelnud, millist paarisuhet ma soovin, siis oskasin tutvumisportaalis iga uue tutvuse puhul kirjavahetust uue pilguga vaadata. Jälgisin, kui palju on vestluspartneri juures neid väärtusi ja omadusi, mis on minu jaoks suhtes kõige olulisemad. Välistasin kiiresti need, kellega ühisosa oli väike, et mitte oma ja vestluspartneri aega raisata.
Jälgisin ka seda, kuidas teine pool peale kirja teel tutvumist kokkusaamisesse suhtub. Mina usun, et huvi tutvuda ja kohtuda peab olema vastastikune. Kui teine pool lükkab kohtumist korduvalt edasi või väldib seda üldse, siis pole ta huvi tegelikult tõsine. Oluliste asjade jaoks leiab inimene alati aega. Sellised kirjavahetused lõpetasin kerge südamega. 
Tänu nõustamisel loodud uutele hoiakutele, ei solvunud ma enam seepeale, kui mulle huvipakkuv mees minu vastu huvi ei ilmutanud. Järelikult olid neil teised vajadused ja ootused ja see on täiesti ok.
Teadliku tutvumise nõustamise suurim kasutegur oli minu jaoks see, et leidsin iseenda.   Juba päris alguses selgus, et kaaslase leidmine polnudki minu jaoks esmatähtis, vaid hoopis rahulolu iseendaga ja oma eluga üldse. Minu edasiminek teistes valdkondades oli märkimisväärne juba lühikese aja jooksul. Sain suurema selguse selles, mis on mulle huvipakkuv ja südamelähedane, mis viiks mind elus edasi. Õppisin oma unistusi ja soove teadvustama ning konkreetseid eesmärke seadma. Nii olen ma kahe aasta jooksul leidnud iseennast, teinud oma hobist endale unistuste töö ja suurendanud oma sissetulekut. See, et leidsin ka kaaslase, on lausa kirss tordil. Olen väga õnnelik! Nüüd tean, et kõik on võimalik, kui vaid soovid. See motiveerib mind järgmiste unistuste poole liikuma. Selle aasta eesmärgiks on mul hakata regulaarselt sportima.

Kärt 42.a. ja Toomas 43.a.:
Meie jaoks oli tutvumisprotsess väga selge ja avatud, kuna olime mõlemad eelnevalt teadliku tutvumise nõustamisel osalenud. Tore oli nõustaja juures kirjapandud visioone võrrelda ja nende üle arutleda. Tutvumisetappide tundmine aitas mitte kiirustada ja samm-sammult sobivust testida, selgeksmõeldud suhteootused aitasid eristada olulist ebaolulisest.
Meie abielule on see loonud tugeva vundamendi, kuna meie põhiväärtused ja ootused elule on sarnased, siis ei pea me igapäevaprobleemide lahendamisel enam kunagi vundamenti lahti võtma ja põhimõtteliste seisukohtade lahtiseletamisele aega raiskama. Väga hea ja kindel tunne on teada, et partner jagab sinuga samu väärtusi ja arusaamu.

Mida oma kogemuste põhjal soovitaksid vallalisele, kes elupartnerit soovib leida?
Kristina:

Saa ise iseendale kõige paremaks sõbraks ja kõige usaldusväärsemaks nõuandjaks. Õpi kuulama oma sisetunnet ja iseennast tõeliselt väärtustama. Siinkohal kehtib minu jaoks see kuldreegel, et õnnelik paarisuhe eeldab kahte õnnelikku vallalist. Kas sa oled täna see inimene, keda sa soovid, et su partner amastaks? Kas sa ise kohtled ennast nii nagu sa soovid, et su partner seda teeks?
Tegele oma kahtluste, muredega, küsimustega ning julge otsida ja küsida abi. Kui esimene nõustaja sulle ei sobi, leia järgmine. Kui üks meetod ei tundu sulle õige, siis proovi teisi lähenemisi, kuni leiad endale sobiva. Ära jää üksi!
Näe väljakutsetes võimalusi. Esialgu negatiivsetena tunduvad olukorrad on tegelikult hea võimalus oma hoiakute ja tegude analüüsimiseks, järelduste tegemiseks ning plaanide täiustamiseks.
Tea, et kui üks sajast mehest/naisest näeb sinus ideaalset naist/meest, siis ka ka ülejäänud 99-ga tasub julgelt suhelda, sest neilt on nii palju õppida, mille eest hiljem tänulik olla. 

Katrin:
Kannatlikku meelt, usku sellesse, et kõik on võimalik.

Pille:
Tasub varuda kannatust - sest mulle näib, et teadliku tutvumise meetodi kasutamisel võtab soovitud kaaslase leidmine pisut enam aega kui "teadmatu" suhte loomine, kuna hästi selgeksmõeldud suhteootused teevadki valiku kitsamaks. Kuid sel ajal tasub täiel rinnal nautida õnneliku üksiku eluetappi, mida saab värvikamaks muuta harjutades tutvumis - ja suhteoskusi kolleegide, sõprade või võhivõõraste sümpaatsete kaaskodanike abil näiteks poes, reisil, kevadpeol.

Karin:
Kôigepealt tutvu teadlikult iseendaga. Pole midagi kütkestavamat, kui rahulik, tasakaalus ning oma soove hästi tundev inimene. Ära tegele kaaslase otsimisega, vaid ole lihtsalt uutele tutvustele ja suhtlemisele avatud. Mõtle oma tänase liikumistrajektoori peale, kui liigud vaid marsruudil kodu-töö-toidupood, on uute inimestega tutvumiseks võimalusi pigem vähe. Selleks, et uusi võimalusi oma ellu saada, lisa oma liikumistrajektoorile kohti, kus sa seni pole käinud.
Mõtle järgi, mis on elus suurim soov ja eesmärk, ning pane tähele, kui  palju sa selle heaks täna panustad. Minu isiklik kogemus oli see, et suurimaks sooviks oli luua pere, kuid samas tegin pea 12tunniseid tööpäevi, et oma üksindust sisustada. 

Annely:
Tegele sellega, mis on sulle südamelähedane. See teeb su rõõmsaks ja atraktiivseks. Samuti on tutvumine samade huvidega inimeste hulgas palju lihtsam. 
Testi kaaslase sobivust oma kujutluses. Kui huvipakkuva inimesega tutvud, siis proovi, kas suudad elu tema kõrval ette kujutada, mõtle ka millisena näeksid teie kooselu 5 aasta pärast ja 10 aasta pärast. 
Ära looda partnerit muuta. See on küll vana tõde, et teist inimest muuta ei saa, aga vahel kipume kõik selle vastu eksima. Kui kohtamisel mõtled, et „ta meeldiks mulle juhul, kui ta riietuks moekamalt, räägiks rohkem jne.“, siis juba soovime salamisi seda inimest muuta. Seepärast tasub uue tuttava juures mõelda, kas ta meeldib mulle täpselt sellisena nagu ta praegu on.
Kärt ja Toomas:
Unista - mida rohkem, seda parem. Pane unistused kindlasti ka kirja, vaata kirjapandud unistused aeg-ajalt üle ja täienda, nii leiad peagi üles oma kõige armsamad unistused.
Kirjapandud unistused lähevad täide, see on kindel ja järele proovitud. Sellepärast on igati mõistlik oma unistamise imeväge tühja-tähja peale mitte raisata.
Kasuta julgelt suhtenõustaja abi. See aitab mõtted korrastada ja jõuda selgusele, mida sa tegelikult soovid ja vajad.

Artikkel ilmus ajakirjas "Psühholoogia Sinule" 07/2015.

Kuidas muuta oma elu 30 päevaga ehk mõttegurmaani menüü

Kolmekümne päevaga on võimalik teha sõna otseses mõttes imet, sest täpselt nii kaua võtab aega uue mõttemustri kinnistumine alateadvuses. Millist uut mõttemustrit sul siis vaja on? Sellist, mis hoiab Sind õnnelikuna. 

Sööki oskavad inimesed hoolega valida, me pistame suhu seda, mis maitseb ja on meile hea. Kui üks toit paneb sul kõhu valutama, siis sa seda rohkem ei söö. Kui reisil saad puhastamata vett juues toidumürgituse, siis rohkem sa puhastamat vett juua ei taha. Miks me küll mõtetega seda ei tee? Teame väga hästi, millised mõtted panevad tundma hästi ja millised halvasti, aga ometi tarbime iga päev suures koguses neid, mis enesetunde halvaks teevad. Positiivses psühholoogias on piisavalt tõendusmaterjali selle kohta, et just mõttegurmaanlus  ongi edu võti. Mida positiivsemaid mõtteid inimene mõtleb, seda õnnelikum ta on. Ja õnnestumised saadavad õnnelikke inimesi. 

See on kummaline paradoks. Kõike mida sa elus soovid, tahad sa ainult ühel põhjusel, sa usud, et peale soovi täitumist tunned sa ennast paremini.  Tegelikult pole sul vaja soovi täitumist, et ennast õnnelikuna tunda, sa suudad ennast õnnelikuks mõelda. Ja kui sa õnnelik oled, siis aitavad su alateadlikud valikud sind mängleva kergusega sinu soovini.  

Kes mõttegurmaanlust on vähemalt kuu aega proovinud, iga päev rohkelt positiivseid ja värskendavaid mõtteid tarbides, ei loobu sellest naljalt enam kunagi, nii lummavaks ja õnnestumisterohkeks muudab see elu.

Et oma aju selliselt mõtlema treenida, kasuta järgmist menüüd 30 päeva järjest:

 • hommikul ärgates vali teadlikult mõtted, mis tekitavad sinus väga hea enesetunde. Proovi sellel lainel püsida nii kaua kui võimalik. Esimesel päeval sa võib-olla venitad hambapesuni välja, aga teisel nädalal juba lõunani;
 • päeva jooksul tekib ikka olukordi, mis negatiivse emotsiooni esile kutsuvad, sellest pole hullu midagi. Pane tähele, kui sa ennast enam õnnelikuna ei tunne, võta eisimesel võimalusel hetkeks aeg maha ja mõtle jälle millelegi, mis sind rõõmustab. Negatiivse emotsiooni vastu võidelda ei tasu, see ei ole eriti tulemuslik, kergem on selle asemel lihtsalt teine ja positiivsem mõte valida;
 • tea, et palju lihtsam on head emotsiooni hoida, kui seda uuesti tekitama hakata. Kui mõni päev ebaõnnestub, pole hullu midagi, iga uus hommik annab sulle uue võimaluse. Õösel su negatiivsete mõtete vabrik puhkab ja hommikul ära seda lihtsalt tööle lülita.

Neile, kes kardavad, et õnnemullis elades jäävad probleemid lahendamata ja tähtsad asjad tegemata, võib kinnituseks lisada, et õnnelikus emotsioonis püsides on inimesel hea kontakt oma intuitsiooniga ja just siis sünnivad kõige geniaalsemad ideed ja leidlikumad lahendused.

Palju ÕNNE sulle, see ongi ju kõik, mida sa vajad.

 

Osale eksperimendis "Uus algus"

Kevad on käes ja ümberringi on juba tunda värskust ja näha tärkamist. See on suurepärane aeg headeks muudatusteks ja uuteks algusteks. Positiivses psühholoogias on viimasel ajal tehtud mitmeid  murrangulisi avastusi edu ja õnnestumiste kohta. Et veenduda, kuidas need psühholoogianipid eestlaste peal töötavad, kutsume Sind osalema Targa Südame kevadeeksperimendis. Selleks tee kuu aja jooksul iga päev läbi alljärgnev harjutus ja anna kommentaarides oma edusammudest teada!

Kui Sa saaksid sel kevadel valida oma ellu ükskõik mida, siis mis see oleks? Mõtle oma soov välja ja tee sellega läbi järgmised kolm sammu:

 1. Pane silmad kinni ja kujuta ette, et Su soov on juba täitunud. Pööra tähelepanu sellele, mis Su elus nüüd muutunud on ja mis Sinu juures muutunud on. Vaata seda "filmi" põhjalikult ja naudi parimaid kaadreid korduvalt.
 2. Enne kui silmad avad, pane tähele, mida sa oma täitunud soovi vaadeldes tunned. Pane sellele tundele nimi ja jäta see tunne hästi meelde. See tunne on kui majakas, mis Sind su soovi poole juhatab. Positiivne psühholoogia on tõestanud, et õnnetunne loob edu, aga mitte vastupidi. Seepärast võta iga päev aega, et vaadata kujutluspilti täitunud soovist ja tunda seda head tunnet. Peagi õpid seda tunnet kergesti esile kutsuma. Mida sagedamini, seda parem.
 3. Pane tähele, et nii Sinu mõtted, sõnad kui teod väljendaksid kindlat usku soovi täitumisse. Vaid nii saad ületada kõhklused ja hirmud ning sillutada teed oma soovini.

Tee üks kevadine eksperiment ja vaata, kuidas selline harjutus nelja nädala jooksul Sinu elu mõjutab. 

 

Hea suhe või täiuslik suhe?

Ka hästitoimiv paarisuhe võib kergesti muutuda rutiinseks ja igavaks. Seepärast suhet luues või remontides, võiksime püüelda mitte hea paarisuhte vaid täiusliku paarisuhte poole. Täiuslik paarisuhe ei ole sihtpunkt, see on teekond, mida koos partneriga teadlikult käia. Seda teekonda alustada ei ole kunagi liiga vara, seda saad edukalt teha ka siis, kui oled veel üksi ja täiuslikku suhet oma ellu planeerid. Mida paremini oled paarisuhteks valmis, seda lihtsam on Sul partneriga koos täiuslikku suhet ehitada.

Kogenud paariterapeudi David Steele'i sõnul iseloomustavad täiuslikku paarisuhet järgmised 10 omadust:

 1. Täiuslik paarisuhe on iga paari puhul unikaalne.
 2. Mõlemad partnerid on suhtele pühendunud.
 3. Täiusliku suhte loomisega tegeletakse teadlikult, kahekesi koos.
 4. Paarisuhtel on hea vundament - partnerite väärtushinnangud, ootused paarisuhtele ja tulevikuplaanid sobivad hästi kokku.  
 5. Läheduse hoidmiseks ja suurendamiseks on paaril oma kindlad harjumused ja traditsioonid.
 6. Partneri heaolu on suhtes prioriteediks.      
 7. Paarisuhe on pidevas arengus.
 8. Mõlemad partnerid võtavad täit vastutust oma vajaduste katmise ja soovide täitmise eest.
 9. Partnerid ei loobu oma soovidest ega tee kompromisse, vaid otsivad loovalt lahendusi mõlema vajaduste katmiseks.   
 10. Täiuslik paarisuhe on mõlema partneri jaoks suurimaks rahulolu, seikluse ja toetuse allikaks.                                                                          

Intuitsioon

Sageli küsivad inimesed, kas teadlik tutvumine ei ole liiga mõistusele keskendunud -kuhu jääb siis süda? Südame kuulamine on teadliku tutvumise puhul täpselt sama oluline kui mõistuse kasutamine. Teadlikkus ei tähenda sugugi tunnete eiramist, vaid vastupidi, nende märkamist ja arvestamist. Sisetunde ehk intuitsiooni kasutamine on üks olulistest tutvumisoskustest.

Vahel läheb aga intuitsioon segamini teise sisemise häälega. Inimesel on nimelt kaks sisemist häält, üks on sisetunne e. intuitsioon ja teine on n.ö. sisemine kriitik. Intuitsioon soovib sulle alati head ja ei ole kunagi sinu suhtes negatiivne, sisemine kriitik aga põhineb sinu hirmudel ja piiravatel uskumustel, see kritiseerib sind, sinu tegevust, võimeid või plaane. Selleks, et saaksid oma intuitsiooni usaldada, harjuta nendel kahel sisemisel häälel vahet tegema.

Tutvumisprotsessis on väga oluline lisaks läbimõeldud suhteootustele testida ka seda, mida ütleb sinu sisetunne ja mis tunne on sinu kehal kui kaaslase läheduses oled.  Sisetunne ja somaatilised reaktsioonid (tunded kehas) on seotud informatsiooniga, mida sinu varasemad kogemused on talletanud alateadvuses ja sellepärast tasub neid kuulata. Kindlasti mäletad oma elus hetki, mil usaldasid oma sisetunnet ja said sellest abi, ning ka neid hetki, kus ei julgenud või ei tahtnud oma sisetunnet kuulda võtta, kuigi hiljem veendusid, et su sisetunne oli olnud õige.

Kui sa seni oled oma sisetunde osas kahtlev olnud, siis loodetavasti aitab parem arusaamine sellest, mis intuitsioon täpsemalt on ja kust see pärineb, sul sellesse enam uskuda ja seda kuulama õppida. Sisetunne on nimelt tekitatud meie alateadvuses asuva info poolt. Kui väline stiimul, miski mida näeme, kuuleme, tunneme,  on seotud meie alateadvuses talletatud infoga, annab sellest märku tunne, mida nimetamegi intuitsiooniks. Intuitsiooni võib inimene tajuda sisekõnena, emotsioonina (tunned kindlalt, et mingi valik on õige; tunned, et ei usalda inimest, kellega oled äsja kohtunud), kehareaktsioonina (kergustunne rinnus, äkiline sügav sissehingamine), sümbolina (näed vaimusilmas konarlikku teed või  siledat teed oma valiku poole), unenäona.

Info teadlik analüüsimine ajus võtab oluliselt kauem aega, seepärast võib sisetunne meile sageli teada anda midagi, mida me mõistusega veel aru ei saa või seletada ei oska.

Igas sekundis püüab inimese aju kinni 11 miljonit infoühikut, teadlikult suudab inimene neist vastu võtta kõigest umbes 60. Seega suure osa ajast on meie aju „autopiloodi peal“, olles juhitud alateadvuse poolt. Alateadvus pidevalt jälgib kõike, mis inimese ümber toimub, ilma, et inimene ise sellest teadlik oleks. Kui tekib vajadus, leiab alateadvus murdosa sekundi jooksul seose välise stiimuli ja alateadvuses oleva info vahel ning annab sellest inimesele intuitsiooni teel märku.

Leads’I Ülikooli professor Gerard Hodgkinson seletab ajakirjas Bristish Journal of Psychology intuitsiooni toimimist meeldejääva looga F1 vormelijuhist. Ühel võistlusel pidurdas vormelijuht enne kurvi äkiliselt, kuigi tehniliselt oleks olnud õige selles kohas veel viimast korda enne kurvi jõudmist gaasi lisada. Teiselpool kurvi olid kaks vormelit kokku sõitnud ja äkiline pidurdus päästis tolle sportlase elu.  Mis aga pani teda pidurdama teiselpool kurvi, kus õnnetust nähe ei olnud?
Hiljem ei osanud vormelijuht seda kuidagi seletada, ta ütles vaid , et ta lihtsalt teadis, et peab pidurdama ja see tunne oli palju tugevam kui soov võita. Psühholoogid näitasid vormelisõitjale videosalvestust tema sõidust, et olukorda taaselustada ja tema reaktsioone uurida. Tuli välja, et tavaliselt kurvile lähenedes näeb sportane oma autost, et tribüün kurvi kõrval muutub heledaks, kuna inimesed pööravad näod tema läheneva auto suunas. Sel korral aga tribüün heledaks ei muutunud, järelikult vaatasid inimesed teisele poole, kus pidi olema midagi olulisemat. Sellist loogilist mõttekäiku poleks sportlane ajaliselt jõudnud läbi teha. Kõik see info oli aga tema alateadvuses olemas ja intuitsiooni näol sai ta vajaliku info kätte nii kiiresti kui oli tarvis. 

Intuitsioon on nagu sinu füüsiline vorm, mida rohkem sa treenid, seda paremaks ja tugevamaks see muutub.
Seega kõigi valikute ja otsuste puhul, tasub korraks seisatada ja kuulata oma sisetunnet. Kasvõi treeningu mõttes.
Kui hea on Sinu intuitsioon täna, saad mõõta alloleva testi abil.


Intuitsiooni koefitsiendi test

Kas sa kasutad oma intuitsiooni, et olla edukas?
Märgi linnukesega väited, millele saad vastata „Jah“.

□      Sageli tekib mul vaimusilmas mingi selge nägemus, mis viib loomingulise idee või plaanini.
□      Ma tegutsen tihti kõhutunde ajel, mis hiljem osutubki õigeks
□      Enne kui ma mingit otsust teen, pööran tähelepanu sellele, mida mu keha tunneb
□      Ma olev vaielnud vastu loogilisele ja ratsionaalsele otsusele, lihtsalt sellepärast, et mu sisetunne ütleb, et see pole õige
□      Enne kui alustan midagi uut, jälgin oma kõhutunnet
□      Ma tegutsen intuitiivse informatsiooni põhjal
□      Ma pööran tähelepanu esmamuljele, mis mul inimese või olukorra kohta tekib
□      Minu sisetunne aitab mul lahendada probleeme nii tööl kui isiklikus elus
□      Sõbrad ja kolleegid paluvad mind sageli erimeelsuste puhul vahendajaks, kuna ma oskan näha situatsiooni erinevaid külgi
□      Vahel on unenägu aidanud mul leida hea lahenduse olukorrale
□      Intuitsioon aitab mul mõista teiste inimeste käitumist, mis võimaldab erimeelsusi ennetada või kiiremini lahendada

10 või enam jah-vastust
Palju õnne! Sul on väga kõrge intuitsiooni koefitsient. Kasuta teadlikult oma intuitsiooni veelgi rohkem ja see toob sulle palju kasu.

4 kuni 9 jah-vastust
Hakka oma sisetundele tähelepanu pöörama ja sa näed, kui kiiresti see areneb.

3 või vähem jah-vastust
Jäta aeg-ajalt mõistus ja loogika kõrvale. Eksperimenteeri oma sisetundega väheriskantsetes olukordades.  Nii kasvavad nii sinu julgus kui sinu intuitsiooni „lihas“ ja preemiaks hakkad järjest enam oma sisetundest abi saama.

Kuidas lasta lahti purunenud suhtest

Sageli piirab püsisuhteks valmisolekut eelmine suhe. Vahel ei taha inimene endale ise tunnistada, et ta pole veel lõppenud suhtest lahti lasknud. Nii võib kergesti juhtuda, et lahkuminekust järele jäänud valu ja üksindust kiputakse ravima uue suhtega. Sel puhul on aga väga suur tõenäosus, et vanad vead korduvad ja ebaõnnestunud suhtest kaasa tulnud hirmud hakkavad uut suhet mõjutama.
Lahkuminekust paranemise aeg võib erinevate inimeste ja erinevate lahkuminekute puhul olla väga erinev. Näiteks võib see käia kiiresti, kui partnerid on pika aja jooksul teineteisest eemale kasvanud ja lähedane paarisuhe on tegelikult juba ammu lõppenud. Samas võib paranemine võtta aega aasta või rohkemgi, kui suhte purunemine oli ootamatu ja emotsionaalne.

Paranemisprotsess koosneb 4 etapist: leinamine, õppimine, kasvamine ja lahtilaskmine.

Oluline on mõista seda, et kõik need etapid on vajalikud selleks, et haavadest lõplikult paraneda ja oma eluga edasi minna.

Leinamise faasis tasub endale kurbust lubada. Sel ajal uude suhtesse kiirustamine aitab küll kiiresti kaotusvalu leevendada, aga väga suur tõenäosus on sedasi negatiivseid suhtemustreid korrata.

Õppimise faasis, kui inimene on suuremast valust üle saanud, saab ta analüüsida, mis lõppenud suhtes läks valesti ja mida ta järgmine kord peaks tegema teisiti. Siin faasis on oluline võtta vastutust ja mõelda, mida mina oleksin saanud teha teistmoodi ja mida sellest tuleviku jaoks peaksin õppima. Vahel suhte purunemise põhjuseid uurides ei leiagi inimene endal muud süüd, kui see, et leppis halva suhtega liiga kaua. Ka see on oluline õppetund tulevikuks.

Kui sarnased negatiivsed olukorrad on juhtunud mitmes erinevas suhtes, tasub oma suhtemustreid analüüsida ja  mõelda, mis minu hoiakutes või käitumises võib selliseid olukordasid soodustada. Negatiivsete suhtemustrite kordumist saab muuta vaid teadlikult oma hoiakuid muutes, ilma teadliku sekkumiseta kalduvad need korduma, eks ju sellepärast neid mustriteks nimetataksegi.

Kasvamise faasi eesmärk on inimesena kasvada, võita tagasi oma enesekindlus ja isikupära, leida üles oma soovid ja unistused.

Lahtilaskmise faasis on inimene valmis mineviku ja pettumused seljataha jätma ja positiivselt meelestatuna tulevikku vaatama.

Oluline on endale paranemisprotsessis aega anda, mõista, et kõik etapid on vajalikud ja teada, et iga etapiga valu kahaneb. Julgelt tuleks küsida abi – sõpradelt, lähedastelt, suhtenõustajalt. Suhtenõustaja ei saa ära võtta Sinu valu, küll aga aitab ta sul kiiremini paranemisprotsessi läbida ja tulevaseks heaks paarisuhteks valmisoleku luua.

Uueks suhteks on inimene valmis siis,  kui ta mõistab oma seniseid suhtemustreid, mõistab miks suhted purunesid ja mida tema saaks edaspidi teha teisiti, ning kui ta teab täpselt millist elu ja millist suhet ta nüüd soovib. Õnnelik paarisuhe on selline, mis toetab inimese unistusi, tulevikuplaane, väärtusi. Ilma neid asju enda kohta teadmata on väga keeruline otsustada, milline kaaslane sulle sobib ja milline mitte. Seega on paus peale suhet imeline aeg  selleks, et jälle iseennast ja oma soove tundma õppida. Sageli on paus vajalik ka oma elu teiste valdkondadega tegelemiseks. Suhte lõpp võib võtta palju aega ja energiat ning seetõttu jäävad teised olulised asjad elus tähelepanuta. Mõnel jääb vähem kvaliteetaega lastele, sugulastele, sõpradele, teisel jääb unarusse töö, trennis käimine või lemmikhobiga tegelemine. Nüüd on hea aeg need puudujäägid tagasi teha. Üleüldine rahulolu oma eluga on väga oluline eeldus uue paarisuhte õnnestumisel.

Ka pausi ajal võib käia kohtamas - selleks, et veeta mõnusalt aega, suhelda, tunda ennast atraktiivsena. Sellised meelelahutustutvused, kus mõlemad partnerid teavad, et veedavad lihtsalt koos aega, on väga kasulikud oma suhteootuste tundmaõppimiseks. Koos kaaslasega väljas käies ja vesteldes, avastad enda kohta kindlasti uusi asju – mis paneb sind hästi tundma või mis kipub häirima. 

Paus peale lõppenud suhet annab sulle suurepärase võimaluse luua endale selline elu ja selline paarisuhe nagu Sa soovid. Kasuta seda võimalust ja tunne sellest rõõmu.