Filmiteraapia

Ajakirjas "The Journal of Consulting and Clinical Psychology" ilmunud uuringu kohaselt on paaridel, kes vaatavad koos suhteteemalisi filme ja nende üle koos arutlevad, suurem tõenäosus kokku jääda.
Uuringust võib lugeda, et n.ö. filmiteraapia võib olla sama tõhus kui suhteteemalised seminarid. Oluline on partnerite vaheline arutelu, mis filmile järgneb, ning oma suhte jaoks oluliste järelduste tegemine.
Uuringu üks läbiviijaid, Rochesteri Ülikooli professor Ron Rogge soovitab paaridel peale filmi vaatamist arutleda järgmistel teemadel:

-    Millised olid filmis paari peamised probleemid? Milliseid sarnaseid probleeme olete teie kogenud?
-    Kuidas filmis paar lahendas tülisid ja eriarvamusi? Kas nad püüdsid teineteist mõista ja aktsepteerida ka siis, kui neil olid erinevad seisukohad või nad halvustasid üksteise erinevusi?
-    Kuidas sai filmis paar üle negatiivsetest emotsioonidest ja valust?
-    Mille poolest oli paar filmis teist erinev või teiega sarnane?

Siin mõned näited filmidest, mida uuringus paaridele vaatamiseks soovitati:
„Hope Springs“ („Lootus tärkab“) 
„Couples Retreat“ („Probleemid paradiisis“)
„Mr. And Mrs. Smith“ („Härra ja proua Smith“)
„It’s complicated“ („See on keeruline“)
„As Good As It gets“ („Enam paremaks minna ei saa“)

(Pikemalt suhte hoidmise teemal ajakirja Psühholoogia Sinule juuli 2016 numbris)