Perenõustamise abil saab parandada suhteid perekonnaliikmete vahel, leida lahendusi laste käitumisprobleemidele, tulla toime muudatustega peres. Perenõustamisele on oodatud kogu pere. 

Nõustaja aitab perel mõista neile omaseid käitumismustreid ja selle seoseid perekonna hetkeolukorraga. Nii saab pere valida käitumisviisid, mis on otstarbekad ja aitavad peresuhteid hoida.

Näiteks sellistes olukordades on perenõustamine andnud häid tulemusi:

  • laste kohanemine vanemate lahutusega

  • laste käitumisprobleemid

  • laste õppimisprobleemid

  • teismeliste käitumisprobleemid

Perenõustamise sessioon 75 min. - 50€